Äventyrsparken Huippus mål är att erbjuda aktiviteter i naturen på ett hållbart sätt. Vi strävar efter att minska de naturresurser som används av vår verksamhet och minska koldioxidavtrycket som orsakas av vår verksamhet. Vi strävar efter att ge våra kunder information om hur deras egna handlingar kan minska förbrukningen av naturresurser och minska deras koldioxidavtryck. 

Äventyrpark Huippus verksamhet tar både kunder och anställda till höjder, vilket skapar olika risker. Vi har en säkerhetsprocess för riskhantering och Tukes granskar vår verksamhet årligen. Vi utbildar våra medarbetare och kunder att arbeta korrekt och säkert på höjden.

Äventyrspark Huippu är ett inkluderande företag. Vi diskriminerar inte kunder eller anställda på grund av ålder, etnisk bakgrund, språk, sexuell läggning eller någon annan sak.

Våra miljömål för 2023:


  • Huippu använder inte energi producerad med fossila bränslen för uppvärmning eller kylning.
  • Vi strävar ständigt efter att minska de naturresurser som vår verksamhet använder och minska det koldioxidavtryck som vår verksamhet orsakar.
  • Vi strävar efter att ge våra kunder information om hur deras egna handlingar kan minska förbrukningen av naturresurser och minska deras koldioxidavtryck.

Våra miljömål för 2024

  • Rymningspelens el produceras med solpaneler
  • Vi ökar mängden av lokala och ekologiska produkter
  • Vi belyser våra utrymmen endast med LED-ljus

SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND

Äventyrspark Huippu tilldelades märkningen Sustainable Travel Finland i november 2022, vilket är ett erkännande av värdefullt och långsiktigt arbete för hållbar turism

Huippu on mukana STF-ohjelmassa

Sustainable Travel Finland är ett nationellt program för hållbar turism som förvaltas av Visit Finland, som tar hänsyn till ekologisk, sociokulturell och ekonomisk hållbarhet.

Green Key

I oktober 2021 tilldelades Äventyrspark Huippu ett Green Key-certifikat.

logo gk rgb

Ett Green Key-certifierat objekt ska uppfylla alla obligatoriska punkter i Green Keys miljökriterier och redovisa sitt miljöarbete i sin ansökan. I programmet ingår revisioner på plats, som görs årligen i början och vart tredje år därefter. Utifrån ansökan och revisionsberättelsen delas märket ut av en Green Key-jury bestående av experter inom miljöskydd, turism och boende samt företagsansvar.

Det finns mer än 160 Green Key miljöcertifierade turistaktörer i Finland (juryn 27 augusti 2021). Globalt verkar Green Key i 65 olika länder och mer än 3 200 fastigheter har fått certifikatet.

Facebook YouTube Instagram

Huippu on Kivaa tekemistä -tähtikohde vuonna 2021
Huippu on Green Key -sertifioitu
Huippu on mukana STF-ohjelmassa