Seikkailupuisto Huipun turvallisuusohjeet

Ennen radoille nousua jokainen Huipussa seikkailija tutustuu harjoitusradalla seikkailuohjaajan johdolla seikkailun pelisääntöihin. Niihin on hyvä tutustua jo etukäteen.

Huipussa alle 13-vuotias seikkailija tarvitsee mukaansa aikuisen valvojan.

Turvallisuuslomakkeen tulostettava versio

Säkerhetsanvisningar på Äventyrsparken Huippu på svenska och målmans medgivande för ungdomar 13−17 är

Näin seikkailet turvallisesti Huipussa

Seikkailupuisto Huippu on rakennettu ja se toimii eurooppalaisten standardien mukaan (EN 15567-1:2007 ja EN 15567-2:2007), joita valvoo eurooppalainen köysirataliitto (European Ropes Course Association, ERCA). Järjestön valtuuttama tarkastaja on käynyt Huipun radat läpi niiden valmistuttua ja myöntänyt Huipulle sertifiointitodistuksen. ERCA:n tarkastaja myös tekee Huipussa vuosittaisen kuntotarkastuksen. Lisäksi tarkastamme itse säännöllisesti radat, laskeutumispaikat ja turvavarusteet.

Alla olevat turvallisuusohjeet sisältävät pakolliset määräykset, joita kaikkien Seikkailupuisto Huipun köysiseikkailuratojen käyttäjien (jatkossa: ”asiakas”) on noudatettava.

Asiakkaat

1. Asiakkaan vähimmäispituus on 100 cm ja enimmäispaino 130 kg. Lisäksi hänen on noudatettava kullekin radalle erikseen määriteltyä pituusrajaa.

2. Alle 13-vuotiaalla asiakkaalla on oltava mukanaan vähintään 18-vuotias aikuinen. Aikuinen vastaa siitä, että hänen ohjaamansa alle 13-vuotiaat noudattavat turvallisuusohjeita. 13−17-vuotiaat saavat seikkailla puistossa omin päin, mutta heidän tulee esittää puistoon tullessaan huoltajan kirjallinen lupa. Alle 120-senttisen asiakkaan kanssa aikuisen on noustava mukaan radoille Pikku-Huipun rataa lukuun ottamatta.

3. Radoille ei saa nousta eikä seikkailupuiston alueella liikkua alkoholin, lääkkeiden tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena. Em. aineita ei myöskään saa tuoda Seikkailupuisto Huipun alueelle. Myös tupakointi Huipun alueella on kielletty. Huippu on savuton ja päihteetön.

4. Seikkaillessaan asiakas arvioi itse omat taitonsa, fyysinen kuntonsa ja henkisen tilansa. Hän on itse vastuussa tilansa arvioimisesta. Seikkailu sairaana on kielletty. Seikkailupuisto Huippu ei suosittele kiipeilyä raskauden aikana.

5. Seikkailupuisto Huippu ottaa puiston alueella toisinaan valo-  ja videokuvaa omiin markkinointi- ja informointitarkoituksiinsa. Huippu julkaisee materiaalia omilla verkkosivuillaan ja sosiaalisen median kanavillaan. Jos se ei asiakkaalle sovi, häntä pyydetään ilmoittamaan siitä kuvaajalle tai lipunmyyntiin.

Ennen seikkailua

6. Asiakas saa mennä seikkailuradoille ainoastaan kiipeilyvarusteissa ja vasta Huipun henkilökunnan antaman alkuopastuksen jälkeen. Myöskään radoille johtaviin portaisiin ei saa mennä ilman asianmukaisia kiipeilyvarusteita. Omien kiipeilyvarusteiden käyttö ei ole sallittu.

7. Ennen varsinaisille radoille nousemista asiakas osoittaa perehdytysradalla hallitsevansa turvavarusteiden käytön. Sen jälkeen on odotettava, että henkilökunta antaa luvan nousta radoille. Opastuksen jälkeen asiakas vastaa radoilla itse oikeaoppisesta toiminnasta.

8. Huivit ja muut liehuvat vaatekappaleet sekä asusteet ja korut, jotka saattavat seikkailun takertua kiinni tai pudota, on riisuttava ennen radoille nousemista. Pitkät hiukset on pantava kiinni. Asiakas vastaa itse turvallisesta pukeutumisesta.

9. Seikkailussa vaatteet tai muu asiakkaan mukana oleva omaisuus, esimerkiksi silmälasit, voivat vahingoittua tai likaantua. Seikkailupuisto Huippu ei vastaa asiakkaan vaatteiden tai omaisuuden vahingoittumisesta eikä likaantumisesta. Suosittelemme matkapuhelinten ja muun arvotavaran jättämistä säilytykseen seikkailupuiston vastaanottoon. Kamerat ja silmälasit sekä kännykät on suositeltavaa kiinnittää siten, etteivät ne pääse seikkailun aikana putoamaan.

Seikkailun aikana

10. Seikkailupuisto Huipussa asiakkaan turvallisuuden takaa jatkuvavarmisteinen turvajärjestelmä. Asiakkaan on kiinnityttävä turvavaijeriin radalle lähtiessään heti rappusten alapäässä. Asiakas pystyy irrottautumaan vaijerista vasta, kun on päässyt takaisin maahan.

11. Seikkailuratojen tasanteilla saa olla kerrallaan korkeintaan 2 asiakasta. Kahden puun välisessä tehtäväelementissä saa olla kerrallaan 1 asiakas. Lasta ohjaava aikuinen saa kulkea tehtävässä yhdessä lapsen kanssa. Toisten suoritusta ei saa häiritä tai vaikeuttaa. Liu’uissa saa kerrallaan olla vain yksi asiakas, ja liu’un päätyttyä on poistuttava viipymättä laskeutumispaikalta.

12. Asiakas ei saa riisua turvavarusteita radoilla liikkuessaan. Varusteita ei myöskään saa luovuttaa kenellekään toiselle. Kiipeilyvaljaat on kuitenkin riisuttava syömisen ja vessassa käynnin ajaksi. Kun asiakas vetää valjaat uudelleen päälleen, hän on velvollinen pyytämään henkilökuntaa tarkastamaan, että ne istuvat asianmukaisesti.

13. Kertalippu on voimassa puiston aukioloaikana seikkailun alkamisesta siihen asti, kunnes asiakas luovuttaa kiipeilyvarusteet takaisin vastaanottoon.

14. Asiakkaan on noudatettava henkilökunnan antamia ohjeita sekä radoilla olevia opasteita ja määräyksiä.

15. Seikkailussa voi tulla naarmuja ja mustelmia. Myös tapaturmat ovat mahdollisia, kuten muissakin urheilulajeissa. Seikkailupuisto Huipulla on vastuuvakuutus, mutta jokainen seikkailija huolehtii itse omasta vapaa-ajan tapaturmavakuutuksestaan.

16. Asiakkaan on käytettävä vuokraamiaan varusteita vastuuntuntoisesti ja huolellisesti. Asiakas ei saa vahingoittaa seikkailuratojen rakenteita. Jos varusteille tai ratarakennelmille koituu vahinkoa asiakkaan laiminlyönnin tai tahallisen toiminnan vuoksi, hän on velvollinen korvaamaan varusteiden hinnan tai rakennelman korjauskustannukset Seikkailupuisto Huipulle.

17. Seikkailupuisto Huipulla on oikeus estää asiakkaan pääsy seikkailuradoille, mikäli hän ei henkilökunnan mielestä kykene suorittamaan niitä turvallisesti. Henkilökunnalla on myös oikeus poistaa radoilta asiakas, joka on vaaraksi rakennelmille, itselleen tai muille asiakkaille.

18. Seikkailupuisto Huipun henkilökunnalla on oikeus määrätä asiakas poistumaan seikkailuradoilta huonon sään vuoksi (ukonilma ja/tai kova tuuli). Asiakkaan on silloin poistuttava radalta välittömästi.

19. Maksettu sisäänpääsymaksu palautetaan asiakkaalle vain, jos hän joutuu keskeyttämään seikkailunsa Seikkailupuisto Huipusta johtuvasta syystä. Kohdissa 17 ja 18 mainitut tilanteet eivät oikeuta maksun palautukseen.

Seikkailun jälkeen

20. Vuokratut varusteet on seikkailun päätteeksi palautettava Huipun vastaanottoon. Valjaiden ja kypärän tai muiden vuokravälineiden kanssa puiston alueelta ei saa poistua

21. Välineiden palauttamisen jälkeen seikkailu katsotaan päättyneeksi.

Facebook YouTube Instagram